Verkoopcondities

Verkoopcondities van Prolix

Bestellen

PROLIX ontvangt graag uw schriftelijke (e-mail) bestelling waarin het volgende staat omschreven:

- Project- of offertenummer, zoals vermeld in de onderwerp-regel van de evt. ontvangen email-offerte.
- Naam, adres en (mobiel) telefoonnummer van de klant op het afleveradres.
- Gewenst model.
- Eventuele bestelling van accessoires, kleur LED lampen etc.
- Het gewenste afleveradres.
- Het factuuradres (indien dit afwijkt van het opgegeven afleveradres).

Orderacceptatie

Bestelorders worden uitsluitend geaccepteerd en verwerkt na de ontvangst van deze schriftelijke (email)bestelling, alsmede na de ontvangst van een aanbetaling van 25% of een volledige betaling, kort, voorafgaande aan de levering (tenzij projectmatig anders overeengekomen)

Levering en betaling

PROLIX verzorgt de levering van haar goederen binnen de Benelux of daarbuiten. Wanneer (kort) voorafgaande aan de levering, het (resterende) factuurbedrag volledig is voldaan worden de bestelde goederen verzonden. Gelieve uw bestelling bij de levering te controleren. Indien beschadiging van de verpakking aan de orde is, de beschadiging samen met de vervoerder controleren en (laten) aantekenen op de pakbon. Klachten omtrent (transport)schade of uiterlijke onvolkomenheden dienen schriftelijk uiterlijk binnen 24 uur na de ontvangst van goederen aan Prolix te worden gerapporteerd. Bestellingen kunnen evt. ook onder rembourscondities (tegen projectmatig te bepalen rembours- / transportkosten) worden bezorgd.

Aanwezigheid bij de levering

Ten tijde van de afgesproken levering dient de ontvanger of de door hem aangestelde vertegenwoordiger op het afleveradres aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is, behoudt PROLIX zich het recht voor de evt. extra, aan Prolix in rekening gebrachte, transportkosten door te berekenen aan de klant. Een nieuwe afspraak zal met de klant worden gemaakt voor de levering. Normaliter wordt, kort voordat de goederen op het adres worden afgeleverd, telefonisch contact met de klant opgenomen (afhankelijk van de vervoerder).

Prijzen

De op deze site gehanteerde prijzen zijn inclusief 21% BTW en kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden aangepast. Tevens kan PROLIX genoodzaakt zijn, projectmatig, transportkosten, bijvoorbeeld ten gevolge van import-leveringen, door te berekenen. Het verdient derhalve altijd de voorkeur een offerte op maat aan te vragen.

Offertes

De door PROLIX uitgebrachte offertes hebben een standaard geldigheidsduur van 14 dagen na verzenddatum, tenzij anders overeengekomen.

Ruiling/ retourname

Reeds geactiveerde bestellingen van Led modellen die niet op voorraad zijn en derhalve speciaal worden geproduceerd, kunnen niet worden geannuleerd, gewijzigd of geretourneerd. In het geval dat voorraadartikelen geretourneerd dienen te worden zullen de netto transportkosten hiervan aan de klant worden doorberekend. Bij retourname van voorraadartikelen wordt altijd door Prolix gecontroleerd of de artikelen in de originele verpakking en onbeschadigd zijn geretourneerd. Indien de verpakking beschadigd is of ontbreekt, is Prolix er toe gerechtigd hiervoor een aftrek in rekening te brengen ter grootte van 20% van de totale netto productprijs. Dit percentage wordt in aftrek gebracht op de evt. restitutie. Indien het product zélf beschadigd is geretourneerd is er geen sprake van restitutie van de aankoopsom !

Levertijden

De door PROLIX gehanteerde levertijden zijn richttijden en derhalve niet bindend. De levertijden van onze producten kunnen afwijken door fluctuaties in onze voorraden of die van onze leveranciers.

Garanties

Alle Led verlichting wordt geleverd onder de geldende fabrieksgaranties. Elektrische componenten worden derhalve geleverd met twee jaar garantie, conform de geldende Europese richtlijnen.

Eigendomsvoorbehoud

De door PROLIX geleverde goederen blijven volledig eigendom van PROLIX tot aan het moment dat de betreffende factu(u)r(en) volledig door de koper is (zijn) voldaan.