Privacy Policy

Privacyverklaring Prolix (design-ledverlichting.nl)

GEGEVENS DIE GEBRUIKT WORDEN:

Prolix (design-ledverlichting.nl) kan persoons- en bedrijfsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Prolix (design-ledverlichting.nl) en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Prolix (design-ledverlichting.nl) hebt verstrekt. Wij kunnen de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken: ⦁ Bedrijfsnaam ⦁ Voor- en achternaam ⦁ Adresgegevens ⦁ Telefoonnummer(s) ⦁ E-mailadres ⦁ Websiteadres

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE GEGEVENS:

Prolix (design-ledverlichting.nl) gebruikt de verkregen persoons- en bedrijfsgegevens in eerste instantie om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden tevens gebruikt voor de interne administratie van Prolix. Tevens gebruiken we uw gegevens voor:
⦁ Het toepassen en uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Persoonsgegevens.
⦁ Het informeren over de activiteiten van Prolix door middel van het zenden van informatieve digitale nieuwsbrieven. Prolix (design-ledverlichting.nl) heeft een eigen website en verstuurt nieuwsbrieven per email via Mail Chimp of Sharp Spring. Indien u van mening bent dat u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de wettelijk verplichte uitschrijflink, die in elke digitale nieuwsbrief is opgenomen.
⦁ Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar zou zijn.

HOE LANG BEWAART PROLIX (designradiator.nl) UW GEGEVENS:

Prolix (design-ledverlichting.nl) bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten. In ieder geval bewaart zij deze niet langer dan 10 jaar nadat de overeenkomst is gesloten, tenzij dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht, zoals verwoord in wet- en regelgeving van bijvoorbeeld de Belastingdienst.

DELEN MET DERDEN:

Prolix verstrekt uw persoons- en bedrijfsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met u, of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

GOOGLE ANALYTICS:

Prolix (design-ledverlichting.nl) maakt gebruik van Google Analytics voor onderzoek hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords - advertenties van Prolix (design-ledverlichting.nl) in de zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) door Google opgeslagen waarbij het data- servers in de Verenigde Staten kan betreffen. -> Lees hier het privacybeleid van Google en van Google Analytics Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Prolix (design-ledverlichting.nl) website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Prolix (design-ledverlichting.nl) te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Prolix (design-ledverlichting.nl) heeft hier geen invloed op. Prolix (design-ledverlichting.nl) heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U heeft het recht om uw persoons- en bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het emailadres info@prolix.nl Wij zullen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN:

Prolix (design-ledverlichting.nl) neemt de bescherming van uw gegevens uitermate serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Prolix (design-ledverlichting.nl) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Prolix (design-ledverlichting.nl) verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via tel. 050-2600248 of info@prolix.nl.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING:

Prolix (design-ledverlichting.nl) kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

CONTACTGEGEVENS:

Prolix (design-ledverlichting.nl)
Burg. J. G. Legroweg 86/a
9761 TD Eelde
Kamer van Koophandel: 02064998
Telefoon: 050-26002480
E-mailadres: info@prolix.nl
Website: www.prolix.nl
Website: www.design-ledverlichting.nl